Data İletişim Data İletişim Data İletişim Data İletişim

Liderlik İletişimi

Kurum sözcülerinin medyaya verdikleri mesajların içeriklerini ve hitabetlerini güçlendirmek için yazılı ve sözlü destek verir, gerekirse uygulamalı eğitim programı organize eder.