Data İletişim Data İletişim Data İletişim Data İletişim

Sponsorluk Yönetimi

FM iletişim; markaların kurumsal kimliğine ve kültürüne uygun sponsorluk projeleri üretir ve yönetir. Etkin ve doğru sponsorluk çalışmaları için markanın kendini ifade edebileceği alanlar gerekirse araştırma yapılarak tespit edilir. İş ve iletişim hedeflerine uygun sponsorluklar için ölçülebilir ve kazanç getirecek olanı seçer.  Davetiyesinden görevli kıyafetine kadar tüm süreçlerde yer alır ve yönlendirir.