Data İletişim Data İletişim Data İletişim Data İletişim

Faaliyet Raporu

Tüm sermaye şirketlerinin düzenlemek zorunda olduğu yıllık faaliyet raporları, günümüzde artık sadece finansal raporların yer aldığı, rakamların ardı ardına verildiği sıkıcı bir halden çıkarak; şirketin o yıl ki tüm çalışmalarını kapsayan, rakamların yöneticiler tarafından yorumlandığı, faydalı bilgilerin de paylaşıldığı daha yaratıcı ve okunması zevkle bir kurum arşivi haline geldi.  Şirketlerin kurum kültürlerini, geleceğe yönelik stratejik duruşlarını yatırımcılarına, çalışanlarına, iş ortaklarına ve hatta müşterilerine anlatabildikleri kısacası kendisini en etkili biçimde ifade edebildiği araçtır faaliyet raporları.

FM Data İletişim, “Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik” gereği bir faaliyet raporunda bulunması gereken tüm bilgileri ilgili birimlerden toplar, metinleri düzenler, içerik ve konsept oluşturarak alternatifleri ile yönetime sunar. Onaylanan çalışmanın tasarımı ve dağıtım planı da dahil olmak üzere A’dan Z’ye tüm süreçlerini planlar ve yönetir. 


http://www.bigmev.org/images/bigmev_rapor.pdf

http://assets.garanti.com.tr/assets/pdf/tr/mali_tablolar/yillik_faaliyet_raporlari/Garanti_2013_Faaliyet_Raporu.pdf

https://www.garantiinvestorrelations.com/tr/images/pdf/garanti_faaliyet_raporu2014.pdf

https://www.dogusgrubu.com.tr/i/assets/docs/DogusGroupAnnualReport14.pdf

https://www.garantiinvestorrelations.com/tr/images/pdf/Garanti-Bankasi-2015-Faaliyet-Raporu.pdf

https://www.dogusgrubu.com.tr/i/assets/docs/DogusGroupAnnualReport15.pdf

https://www.dask.gov.tr/content/pdf/2015_dask_faaliyet_raporu.pdf